รายการพบคณาจารย์สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
   
04 มกราคม 2555 05 มกราคม 2555 06 มกราคม 2555 09 มกราคม 2555
10 มกราคม 2555 11 มกราคม 2555 12 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555 17 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555 19 มกราคม 2555
23 มกราคม 2555 24 มกราคม 2555 25 มกราคม 2555 26 มกราคม 2555
27 มกราคม 2555 30 มกราคม 2555 31 มกราคม 2555 01 กุมภาพันธ์ 2555
02 กุมภาพันธ์ 2555 03 กุมภาพันธ์ 2555 06 กุมภาพันธ์ 2555 07 กุมภาพันธ์ 2555
08 กุมภาพันธ์ 2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 13 กุมภาพันธ์ 2555 14 กุมภาพันธ์ 2555
15 กุมภาพันธ์ 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 17 กุมภาพันธ์ 2555 20 กุมภาพันธ์ 2555
21 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555
28 กุมภาพันธ์ 2555 29 กุมภาพันธ์ 2555 01 มีนาคม 2555 02 มีนาคม 2555
05 มีนาคม 2555 06 มีนาคม 2555 07 มีนาคม 2555 12 มีนาคม 2555
13 มีนาคม 2555 14 มีนาคม 2555 15 มีนาคม 2555 16 มีนาคม 2555
19 มีนาคม 2555 20 มีนาคม 2555 21 มีนาคม 2555 22 มีนาคม 2555
26 มีนาคม 2555 27 มีนาคม 2555 28 มีนาคม 2555 29 มีนาคม 2555
30 มีนาคม 2555 02 เมษายน 2555 03 เมษายน 2555 04 เมษายน 2555
05 เมษายน 2555 12 เมษายน 2555 18 เมษายน 2555 19 เมษายน 2555
20 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 27 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555
01 พฤษภาคม 2555 02 พฤษภาคม 2555 03 พฤษภาคม 2555 04 พฤษภาคม 2555
08 พฤษภาคม 2555 10 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555 14 พฤษภาคม 2555
15 พฤษภาคม 2555 16 พฤษภาคม 2555 17 พฤษภาคม 2555 18 พฤษภาคม 2555
21 พฤษภาคม 2555 22 พฤษภาคม 2555 23 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555
25 พฤษภาคม 2555 29 พฤษภาคม 2555 30 พฤษภาคม 2555 31 พฤษภาคม 2555
01 มิถุนายน 2555 05 มิถุนายน 2555 06 มิถุนายน 2555 08 มิถุนายน 2555
11 มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555 13 มิถุนายน 2555 14 มิถุนายน 2555
15 มิถุนายน 2555 18 มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555 20 มิถุนายน 2555
21 มิถุนายน 2555 22 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 26 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555 28 มิถุนายน 2555 29 มิถุนายน 2555 02 กรกฎาคม 2555
03 กรกฎาคม 2555 04 กรกฎาคม 2555 05 กรกฎาคม 2555 06 กรกฎาคม 2555
09 กรกฎาคม 2555 11 กรกฎาคม 2555 12 กรกฎาคม 2555 13 กรกฎาคม 2555
16 กรกฎาคม 2555 17 กรกฎาคม 2555 18 กรกฎาคม 2555 19 กรกฎาคม 2555
23 กรกฎาคม 2555 24 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2555 26 กรกฎาคม 2555
27 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2555 31 กรกฎาคม 2555 01 สิงหาคม 2555
06 สิงหาคม 2555 07 สิงหาคม 2555 08 สิงหาคม 2555 09 สิงหาคม 2555
01 สิงหาคม 2555 01 สิงหาคม 2555 01 สิงหาคม 2555 01 สิงหาคม 2555
10 สิงหาคม 2555 14 สิงหาคม 2555 16 สิงหาคม 2555 17 สิงหาคม 2555
20 สิงหาคม 2555 21 สิงหาคม 2555 22 สิงหาคม 2555 23 สิงหาคม 2555
24 สิงหาคม 2555 27 สิงหาคม 2555 28 สิงหาคม 2555 29 สิงหาคม 2555
30 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555 03 กันยายน 2555 04 กันยายน 2555
05 กันยายน 2555 06 กันยายน 2555 07 กันยายน 2555 10 กันยายน 2555
11 กันยายน 2555 17 กันยายน 2555 18 กันยายน 2555 20 กันยายน 2555
21 กันยายน 2555 24 กันยายน 2555 25 กันยายน 2555 26 กันยายน 2555
27 กันยายน 2555 28 กันยายน 2555 01 ตุลาคม 2555 02 ตุลาคม 2555
03 ตุลาคม 2555 04 ตุลาคม 2555 05 ตุลาคม 2555 08 ตุลาคม 2555
09 ตุลาคม 2555 10 ตุลาคม 2555 11 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555
15 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 17 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555
22 ตุลาคม 2555 24 ตุลาคม 2555 25 ตุลาคม 2555 26 ตุลาคม 2555
29 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 01 พฤศจิกายน 2555
02 พฤศจิกายน 2555 05 พฤศจิกายน 2555 06 พฤศจิกายน 2555 07 พฤศจิกายน 2555
09 พฤศจิกายน 2555 12 พฤศจิกายน 2555 13 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555
15 พฤศจิกายน 2555 16 พฤศจิกายน 2555 19 พฤศจิกายน 2555 20 พฤศจิกายน 2555
22 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2555 26 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2555
28 พฤศจิกายน 2555 29 พฤศจิกายน 2555 30 พฤศจิกายน 2555 03 ธันวาคม 2555
04 ธันวาคม 2555 06 ธันวาคม 2555 07 ธันวาคม 2555 11 ธันวาคม 2555
12 ธันวาคม 2555 13 ธันวาคม 2555 14 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2555
18 ธันวาคม 2555 19 ธันวาคม 2555 20 ธันวาคม 2555 21 ธันวาคม 2555
24 ธันวาคม 2555 25 ธันวาคม 2555 26 ธันวาคม 2555 27 ธันวาคม 2555
03 มกราคม 2556 04 มกราคม 2556 07 มกราคม 2556 08 มกราคม 2556
09 มกราคม 2556 10 มกราคม 2556 11 มกราคม 2556 14 มกราคม 2556
15 มกราคม 2556 16 มกราคม 2556 17 มกราคม 2556 18 มกราคม 2556
21 มกราคม 2556 22 มกราคม 2556 23 มกราคม 2556 24 มกราคม 2556
25 มกราคม 2556 28 มกราคม 2556 29 มกราคม 2556 30 มกราคม 2556
31 มกราคม 2556 01 กุมภาพันธ์ 2556 04 กุมภาพันธ์ 2556 05 กุมภาพันธ์ 2556
07 กุมภาพันธ์ 2556 08 กุมภาพันธ์ 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 12 กุมภาพันธ์ 2556
13 กุมภาพันธ์ 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556 15 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556
19 กุมภาพันธ์ 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 21 กุมภาพันธ์ 2556 26 กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 01 มีนาคม 2556
04 มีนาคม 2556 05 มีนาคม 2556 06 มีนาคม 2556 07 มีนาคม 2556
08 มีนาคม 2556 11 มีนาคม 2556 12 มีนาคม 2556 13 มีนาคม 2556
14 มีนาคม 2556 15 มีนาคม 2556 18 มีนาคม 2556 19 มีนาคม 2556
20 มีนาคม 2556 21 มีนาคม 2556 25 มีนาคม 2556 26 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2556 28 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 16 พฤษภาคม 2556
17 พฤษภาคม 2556 20 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556 22 พฤษภาคม 2556
28 พฤษภาคม 2556 29 พฤษภาคม 2556 30 พฤษภาคม 2556 31 พฤษภาคม 2556
03 มิถุนายน 2556 04 มิถุนายน 2556 05 มิถุนายน 2556 06 มิถุนายน 2556
07 มิถุนายน 2556 10 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556 13 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2556 17 มิถุนายน 2556 18 มิถุนายน 2556 19 มิถุนายน 2556
20 มิถุนายน 2556 21 มิถุนายน 2556 24 มิถุนายน 2556 25 มิถุนายน 2556
26 มิถุนายน 2556 27 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 01 กรกฎาคม 2556
02 กรกฎาคม 2556 03 กรกฎาคม 2556 04 กรกฎาคม 2556 08 กรกฎาคม 2556
09 กรกฎาคม 2556 10 กรกฎาคม 2556 11 กรกฎาคม 2556 12 กรกฎาคม 2556
15 กรกฎาคม 2556 16 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2556
19 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2556 25 กรกฎาคม 2556 26 กรกฎาคม 2556
29 กรกฎาคม 2556 30 กรกฎาคม 2556 31 กรกฎาคม 2556 01 สิงหาคม 2556
02 สิงหาคม 2556 05 สิงหาคม 2556 06 สิงหาคม 2556 08 สิงหาคม 2556
09 สิงหาคม 2556 13 สิงหาคม 2556 14 สิงหาคม 2556 15 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556 19 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2556
22 สิงหาคม 2556 23 สิงหาคม 2556 26 สิงหาคม 2556 27 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556 30 สิงหาคม 2556 02 กันยายน 2556 03 กันยายน 2556
04 กันยายน 2556 05 กันยายน 2556 06 กันยายน 2556 09 กันยายน 2556
10 กันยายน 2556 11 กันยายน 2556 12 กันยายน 2556 13 กันยายน 2556
16 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556 18 กันยายน 2556 19 กันยายน 2556
20 กันยายน 2556 23 กันยายน 2556 24 กันยายน 2556 25 กันยายน 2556
26 กันยายน 2556 27 กันยายน 2556 30 กันยายน 2556 01 ตุลาคม 2556
02 ตุลาคม 2556 03 ตุลาคม 2556 04 ตุลาคม 2556 07 ตุลาคม 2556
08 ตุลาคม 2556 09 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2556 11 ตุลาคม 2556
14 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2556 16 ตุลาคม 2556 17 ตุลาคม 2556
18 ตุลาคม 2556 21 ตุลาคม 2556 22 ตุลาคม 2556 24 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 29 ตุลาคม 2556 30 ตุลาคม 2556
31 ตุลาคม 2556 01 พฤศจิกายน 2556 04 พฤศจิกายน 2556 05 พฤศจิกายน 2556
06 พฤศจิกายน 2556 07 พฤศจิกายน 2556 08 พฤศจิกายน 2556 11 พฤศจิกายน 2556
12 พฤศจิกายน 2556 13 พฤศจิกายน 2556 14 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556
18 พฤศจิกายน 2556 19 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556 22 พฤศจิกายน 2556
25 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2556 27 พฤศจิกายน 2556 28 พฤศจิกายน 2556
29 พฤศจิกายน 2556 02 ธันวาคม 2556 03 ธันวาคม 2556 04 ธันวาคม 2556
06 ธันวาคม 2556 09 ธันวาคม 2556 11 ธันวาคม 2556 12 ธันวาคม 2556
13 ธันวาคม 2556 16 ธันวาคม 2556 17 ธันวาคม 2556 18 ธันวาคม 2556
19 ธันวาคม 2556 20 ธันวาคม 2556 23 ธันวาคม 2556 24 ธันวาคม 2556
25 ธันวาคม 2556 26 ธันวาคม 2556    
       

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.
HOME