รายการสาระน่ารู้กับบัณฑิตศึกษา
ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 10.40-11.00 น.
       
  08 มกราคม 2550 15 มกราคม 2550 29 มกราคม 2550
05 กุมภาพันธ์ 2550 19 มีนาคม 2550 02 เมษายน 2550 21พฤษภาคม 2550
04 มิถุนายน 2550 18 มิถุนายน 2550 02 กรกฎาคม 2550 16 กรกฎาคม 2550
06 สิงหาคม 2550 17 กันยายน 2550 01 ตุลาคม 2550 15 ตุลาคม 2550
05 พฤศจิกายน 2550 19 พฤศจิกายน 2550 03 ธันวาคม 2550 04 กุมภาพันธ์ 2551
18 กุมภาพันธ์ 2551 03 มีนาคม 2551 10 มีนาคม 2551 17 มีนาคม 2551
21 เมษายน 2551 02 มิถุนายน 2551 16 มิถุนายน 2551 07 กรกฎาคม 2551
21 กรกฎาคม 2551 18 สิงหาคม 2551 01 กันยายน 2551 06 ตุลาคม 2551
03 พฤศจิกายน 2551 15 ธันวาคม 2551 19 มกราคม 2552 02 กุมภาพันธ์ 2552
16 กุมภาพันธ์ 2552 02 มีนาคม 2552 20 เมษายน 2552 04 พฤษภาคม 2552
18 พฤษภาคม 2552 01 มิถุนายน 2552 03 สิงหาคม 2552 10 สิงหาคม 2552
17 สิงหาคม 2552 07 กันยายน 2552 21 กันยายน 2552 05 ตุลาคม 2552
19 ตุลาคม 2552 02 พฤศจิกายน 2552 16 พฤศจิกายน 2552 04 มกราคม 2553
18 มกราคม 2553 01 กุมภาพันธ์ 2553 05 เมษายน 2553 05 กรกฎาคม 2553
02 สิงหาคม 2553 06 กันยายน 2553 04 ตุลาคม 2553 01 พฤศจิกายน 2553
07 กุมภาพันธ์ 2554 04 เมษายน 2554 02 พฤษภาคม 2554 06 มิถุนายน 2554
04 กรกฎาคม 2554 01 สิงหาคม 2554 07 พฤศจิกายน 2554 09 มกราคม 2555
06 กุมภาพันธ์ 2555 05 มีนาคม 2555 02 เมษายน 2555 07 พฤษภาคม 2555
04 มิถุนายน 2555 02 กรกฎาคม 2555 06 สิงหาคม 2555 03 กันยายน 2555
01 ตุลาคม 2555 05 พฤศจิกายน 2555 03 ธันวาคม 2555 07 มกราคม 2556
04 กุมภาพันธ์ 2556 01 กรกฎาคม 2556 05 สิงหาคม 2556 02 กันยายน 2556
04 พฤศจิกายน 2556 02 ธันวาคม 2556    
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.