รายการการศึกษาต่อเนื่อง
ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.00-16.20 น.
05 มกราคม 2010 พบกับสำนักการศึกษาต่อนื่อง 19 มกราคม 2010 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
26 มกราคม 2010 นักเรียนก็เรียนในมหาวิทยาลัยได้ 02 กุมภาพันธ์ 2010 ภิกษุณีในพุทธศาสนา
09 กุมภาพันธ์ 2010 ทรงธรรมกัลยณีภิกษุณีอาราม 16 กุมภาพันธ์ 2010 พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
23 กุมภาพันธ์ 2010 วันแห่งความสำเร็จ 02 มีนาคม 2010 กลยุทย์การพัฒนาคนเพิ่มคุณภาพงาน
09 มีนาคม 2010 เซลล์ต้นกำเนิดโลหิต 16 มีนาคม 2010 โรคบวมน้ำเหลือง
23 มีนาคม 2010 เทคโนโลยีการรักษาโรคบวมน้ำเหลืองฯ 30 มีนาคม 2010 การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
06 เมษายน 2010 การให้บริการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 13 เมษายน 2010 มะเร็งปากมดลูกโรคที่รักษาได้
20 เมษายน 2010 พัฒนาความคิดพิชิตงาน 27 เมษายน 2010 พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
04 พฤษภาคม 2010 มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 11 พฤษภาคม 2010 หุ่นกระบอกจิ่ว
18 พฤษภาคม 2010 บริหารงานอย่างไรจะครองใจลูกน้อง 25 พฤษภาคม 2010 ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด
01 มิถุนายน 2010 เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน 08 มิถุนายน 2010 ความสุขจากชีวิตที่พอเพียง
15 มิถุนายน 2010 พระพิฆเนศปางเสวยสุข 22 มิถุนายน 2010 คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ทำจากมะพร้าว
29 มิถุนายน 2010 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 06 กรกฎาคม 2010 การพัฒนาความคิดเพิ่มประสิทธิภาพฯ
13 กรกฎาคม 2010 ตลาดน้ำบางคล้า 20 กรกฎาคม 2010 เทคโนโลยีกับชุมชน
27 กรกฎาคม 2010 น้ำตาลตโนดจากบางคล้า 03 สิงหาคม 2010 ความเชื่อของไทยในสมัยโบราณ
10 สิงหาคม 2010 จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรฯ 17 สิงหาคม 2010 อุทยานดนตรี
24 สิงหาคม 2010 ประเมินติดตามงานอย่างไรให้ได้งาน 31 สิงหาคม 2010 หัวเราะบำบัดโรค
05 ตุลาคม 2010 โฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพล 12 ตุลาคม 2010 การฝึกอบรมทางไกลกับ มสธ.ฯ
19 ตุลาคม 2010 นวดแผนไทยแพทย์ทางเลือก 26 ตุลาคม 2010 นวดแผนไทยพัฒนาสู่อาชีพ
02 พฤศจิกายน 2010 การบริหารจัดการงานพัสดุ 09 พฤศจิกายน 2010 วิทยาลัยชุมชน
16 พฤศจิกายน 2010 วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน 23 พฤศจิกายน 2010 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะช้าง
30 พฤศจิกายน 2010 วัดหลวงวัดเดียวในจังหวัดตราด 07 ธันวาคม 2010 ควายไทยกับการอนุรักษ์
14 ธันวาคม 2010 โรงเรียนปศุสัตว์กระบือกุดดินจี่ 21 ธันวาคม 2010 การศึกษาแบบ HOME SCHOOL
28 ธันวาคม 2010 พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ปี และไดโนเสาร์ฯ 04 มกราคม 2010 พบกับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
11 มกราคม 2010 เรียนในระบบ home school แล้วได้อะไร 18 มกราคม 2010 วังน้ำเขียว ฟอร่า แฟนตาเซีย
25 มกราคม 2010 พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย 01 กุมภาพันธ์ 2011 เทศกาลตรุษจีน
08 กุมภาพันธ์ 2011 สู่การปฎิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารฯ 15 กุมภาพันธ์ 2011 พิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีน
22 กุมภาพันธ์ 2011 พิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤิทธิบัตร 01 มีนาคม 2011 วันแห่งความสำเร็จ
08 มีนาคม 2011 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 มีนาคม 2011 โรคอัลไซเมอร์
22 มีนาคม 2011 พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเด็ก 29 มีนาคม 2011 พจนานุกรมภาษาชาวบ้าน
05 เมษายน 2011 การบริการเพื่อกลุ่มพิเศษ 12 เมษายน 2011 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
19 เมษายน 2011 ศิลปกรรมจีน..วัดราชโอรสารามฯ 26 เมษายน 2011 นวัตกรรมข้าวหอมทนน้ำท่วมฉับพลัน
03 พฤษภาคม 2011 ยุทธศาสตร์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 10 พฤษภาคม 2011 ถังดักไขมันในครัวเรือน
17 พฤษภาคม 2011 สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น 24 พฤษภาคม 2011 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนฯ
31 พฤษภาคม 2011 มหาวิทยาลัยชีวิต 07 มิถุนายน 2011 โครงการแผ่ยแพร่มาตราฐานสู่การศึกษา
14 มิถุนายน 2011 มุ้งนาโนพิฆาตยุง 21 มิถุนายน 2011 การดื้อยา..ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
28 มิถุนายน 2011 รถเข็นนิทานเคลื่อนที่ 05 กรกฎาคม 2011 ประติมากรรมเหมือนไม้
12 กรกฎาคม 2011 ความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่ 19 กรกฎาคม 2011 ภัยร้ายจากความสวยของการใช้บิ๊กอาย
26 กรกฎาคม 2011 การทำรองเท้าแตะอาชีพที่ไม่ควรมองข้าม 02 สิงหาคม 2011 เพลงกล่อมลูก
09 สิงหาคม 2011 การประกวดสุนทรพจน์ 16 สิงหาคม 2011 เครื่องนับเม็ดยา
23 สิงหาคม 2011 การปล่อยเต่าทำบุญหรือบาป 30 สิงหาคม 2011 ในหลวงของปวงชนชาวไทย
06 กันยายน 2011 มหาภัยจากควันธูป 13 กันยายน 2011 คีตาญชลี 84 พรรษา
20 กันยายน 2011 บทบาทขององค์การกับความรับผิดชอบฯ 27 กันยายน 2011 โฮมสเตย์บ้านหวายหลึม
04 ตุลาคม 2011 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 11 ตุลาคม 2011 ส้มแขกพืชเศรษฐกิจใหม่
18 ตุลาคม 2011 ถุงเพาะชำลดโลกร้อน 22 พฤศจิกายน 2011 หลักคิดของการบริหารการปฏิบัติงานฯ
29 พฤศจิกายน 2011 เทคนิคการดำเนินการประชุมฯ 06 ธันวาคม 2011 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ตราด
13 ธันวาคม 2011 แนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฯ 20 ธันวาคม 2011 เตรียมตัวซ่อมบ้านหลังน้ำลด
27 ธันวาคม 2011 ซ่อมบ้านหลังน้ำลดอย่างไรให้ปลอดภัย 03 มกราคม 2012 วิถีทางแห่งการเข้าถึงความสุข
10 มกราคม 2012 10 วิธีการรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ 17 มกราคม 2012 เอ็นซม์ปลวกช่วยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
24 มกราคม 2012 วิทยาลัยลูกกผู้ชาย 31 มกราคม 2012 คุณธรรมแจะจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
07 กุมภาพันธ์ 2012 อาหารชาววัง 14 กุมภาพันธ์ 2012 ระบบแสตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน
21 กุมภาพันธ์ 2012 ก้าวต่อไปของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง 28 กุมภาพันธ์ 2012 วัดเทพธิดารามฯ
06 มีนาคม 2012 ธรรมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างบทบาทผู้นำฯ 13 มีนาคม 2012 เทคโนโลยีการผลิตลูกตาเทียม
20 มีนาคม 2012 งานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร 27 มีนาคม 2012 บ้าน ช. ช้างชรา
08 พฤศจิกายน 2012 เทคนิคการจัดอบรมให้กับหน่วยงาน 15 พฤศจิกายน 2012 สื่อที่ใช้ในการอบรมทางไกล
22 พฤศจิกายน 2012 เลขานุการมืออาชีพ 29 พฤศจิกายน 2012 ศิลปะการแทงหยวกกล้วย
05 ธันวาคม 2012 การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารฯ 13 ธันวาคม 2012 แก่อย่างมีค่า...ชราอย่างมีสุข
20 ธันวาคม 2012 พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก 27 ธันวาคม 2012 ผาช่อ..แกรนด์แคนยอนเมืองไทย
01 มกราคม 2013 พบกับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง 08 มกราคม 2013 เทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อยในงานฝึกอบรม
15 มกราคม 2013 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมฯ 22 มกราคม 2013 พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ
29 มกราคม 2013 มือใหม่ขับรถควรรู้เรื่องอะไร 05 กุมภาพันธ์ 2013 เรียนรู้เปิดประตูสู่อาเซียน
12 กุมภาพันธ์ 2013 ไหมอีรี่..แมลงเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง 19 กุมภาพันธ์ 2013 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ จ.สุพรรณบุรี
26 กุมภาพันธ์ 2013 งานพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร 05 มีนาคม 2013 การทำความผิดทางวินัย
12 มีนาคม 2013 นวัตกรรมใหม่ของคนไทยข้าวไม่ต้องหุง 19 มีนาคม 2013 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไหพันใบ
26 มีนาคม 2013 ซานโตรินี พาร์ค ชะอำ 02 เมษายน 2013 วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน
09 เมษายน 2013 มารู้จัก AEC กันเถอะ 16 เมษายน 2013 ประเพณีสงกรานต์ในเอเชีย
23 เมษายน 2013 ปลูกผักภายในบ้านเพื่อรับประทานกันเถอะ 30 เมษายน 2013 เขาหินปะการังแหล่งท่องเที่ยวฯ เพชรบูรณ์
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.