รายการเวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.
       
10 กรกฎาคม 2552 24 กรกฎาคม 2552 14 สิงหาคม 2552 28 สิงหาคม 2552
11 กันยายน 2552 25 กันยายน 2552 09 ตุลาคม 2552 13 พฤศจิกายน 2552
27 พฤศจิกายน 2552 11 ธันวาคม 2552 25 ธันวาคม 2552 08 มกราคม 2553
22 มกราคม 2553 12 กุมภาพันธ์ 2553 12 มีนาคม 2553 26 มีนาคม 2553
09 เมษายน 2553 23 เมษายน 2553  14 พฤษภาคม 2553 11 มิถุนายน 2553
25 มิถุนายน 2553 09 กรกฎาคม 2553 23 กรกฎาคม 2553 27 สิงหาคม 2553
10 กันยายน 2553 24 กันยายน 2553 08 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553
12 พฤศจิกายน 2553 14 มกราคม 2554 28 มกราคม 2554 11 กุมภาพันธ์ 2554
11 มีนาคม 2554 25 มีนาคม 2554 08 เมษายน 2554 22 เมษายน 2554
27 พฤษภาคม 2554 10 มิถุนายน 2554 24 มิถุนายน 2554 08 กรกฎาคม 2554
22 กรกฎาคม 2554 26 สิงหาคม 2554 09 กันยายน 2554 23 กันยายน 2554
25 พฤศจิกายน 2554 09 ธันวาคม 2554 23 ธันวาคม 2554 13 มกราคม 2555
27 มกราคม 2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 30 มีนาคม 2555
27 เมษายน 2555 11 พฤษภาคม 2555 22 มิถุนายน 2555 29 มิถุนายน 2555
13 กรกฎาคม 2555 10 สิงหาคม 2555 24 สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555
28 กันยายน 2555 05 ตุลาคม 2555 26 ตุลาคม 2555 02 พฤศจิกายน 2555
07 ธันวาคม 2555 04 มกราคม 2556 18 มกราคม 2556 01 กุมภาพันธ์ 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556 08 มีนาคม 2556 31 พฤษภาคม 2556 14 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556 12 กรกฎาคม 2556 26 กรกฎาคม 2556 09 สิงหาคม 2556
23 สิงหาคม 2556 30 สิงหาคม 2556 13 กันยายน 2556 27 กันยายน 2556
11 ตุลาคม 2556 25 ตุลาคม 2556 01 พฤศจิกายน 2556 08 พฤศจิกายน 2556
15 พฤศจิกายน 2556 22 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556 06 ธันวาคม 2556
13 ธันวาคม 2556 20 ธันวาคม 2556    
 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.