รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนาจันทบุรี
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       

06 เมษายน 2549

06 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2549 17 สิงหาคม 2549 07 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549 05 ตุลาคม 2549 19 ตุลาคม 2549 02 พฤศจิกายน 2549
16 พฤศจิกายน 2549 07 ธันวาคม 2549 21 ธันวาคม 2549 04 มกราคม 2550
18 มกราคม 2550 01 กุมภาพันธ์ 2550 15 กุมภาพันธ์ 2550 01 มีนาคม 2550
15 มีนาคม 2550 05 เมษายน 2550 19 เมษายน 2550 03 พฤษภาคม 2550
07 มิถุนายน 2550 05 กรกฎาคม 2550 02 สิงหาคม 2550 06 กันยายน 2550
04 ตุลาคม 2550 01 พฤศจิกายน 2550 06 ธันวาคม 2550 17 มกราคม 2551
07 กุมภาพันธ์ 2551 06 มีนาคม 2551 20 มีนาคม 2551 03 เมษายน 2551
03 กรกฎาคม 2551 07 สิงหาคม 2551 21 สิงหาคม 2551 18 กันยายน 2551
20 พฤศจิกายน 2551 04 ธันวาคม 2551 05 กุมภาพันธ์ 2552 05 มีนาคม 2552
19 มีนาคม 2552 02 เมษายน 2552 21 พฤษภาคม 2552 04 มิถุนายน 2552
18 มิถุนายน 2552 18 มีนาคม 2553    

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.