รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนาลำปาง
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       

23 มีนาคม 2549

22 มิถุนายน 2549 27 กรกฎาคม 2549 10 สิงหาคม 2549
14 กันยายน 2549 28 กันยายน 2549 12 ตุลาคม 2549
26 ตุลาคม 2549 09 พฤศจิกายน 2549 23 พฤศจิกายน 2549 14 ธันวาคม 2549
28 ธันวาคม 2549 08 กุมภาพันธ์ 2550 22 กุมภาพันธ์ 2550 08 มีนาคม 2550
22 มีนาคม 2550 12 เมษายน 2550 26 เมษายน 2550 14 มิถุนายน 2550
28 มิถุนายน 2550 12 กรกฎาคม 2550 09 สิงหาคม 2550 23 สิงหาคม 2550
13 กันยายน 2550 27 กันยายน 2550 11 ตุลาคม 2550 25 ตุลาคม 2550
08 พฤศจิกายน 2550 22 พฤศจิกายน 2550 20 ธันวาคม 2550 27 ธันวาคม 2550
10 มกราคม 2551 24 มกราคม 2551 13 มีนาคม 2551 27 มีนาคม 2551
10 เมษายน 2551      
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.