รายการพูดจาประสานิเทศ
ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
       
24 พฤษภาคม 2549 14 มิถุนายน 2549
26 กรกฎาคม 2549 09 สิงหาคม 2549 13 กันยายน 2549 27 กันยายน 2549
11 ตุลาคม 2549 25 ตุลาคม 2549 08 พฤศจิกายน 2549 22 พฤศจิกายน 2549
13 ธันวาคม 2549 27 ธันวาคม 2549 10 มกราคม 2550 24 มกราคม 2550
14 กุมภาพันธ์ 2550 28 กุมภาพันธ์ 2550 28 มีนาคม 2550 11 เมษายน 2550
09 พฤษภาคม 2550 23 พฤษภาคม 2550 13 มิถุนายน 2550 27 มิถุนายน 2550
11 กรกฎาคม 2550 08 สิงหาคม 2550 22 สิงหาคม 2550 12 กันยายน 2550
10 ตุลาคม 2550 14 พฤศจิกายน 2550 28 พฤศจิกายน 2550 12 ธันวาคม 2550
23 มกราคม 2551 13 กุมภาพันธ์ 2551 27 กุมภาพันธ์ 2551 12 มีนาคม 2551
26 มีนาคม 2551 14 พฤษภาคม 2551 11 มิถุนายน 2551 25 มิถุนายน 2551
09 กรกฎาคม 2551 27 สิงหาคม 2551 24 กันยายน 2551 08 ตุลาคม 2551
22 ตุลาคม 2551 12 พฤศจิกายน 2551 14 มกราคม 2552 11 กุมภาพันธ์ 2552
25 กุมภาพันธ์ 2552 11 มีนาคม 2552 08 เมษายน 2552 22 เมษายน 2552
13 พฤษภาคม 2552 27 พฤษภาคม 2552 24 มิถุนายน 2552 22 กรกฎาคม 2552
26 สิงหาคม 2552 09 กันยายน 2552 23 กันยายน 2552 14 ตุลาคม 2552
11 พฤศจิกายน 2552 09 ธันวาคม 2552 10 มีนาคม 2553 28 เมษายน 2553
12 พฤษภาคม 2553 26 พฤษภาคม 2553 09 มิถุนายน 2553 28 กรกฎาคม 2553
08 กันยายน 2553 22 กันยายน 2553 13 ตุลาคม 2553 10 พฤศจิกายน 2553
24 พฤศจิกายน 2553 12 มกราคม 2554 26 มกราคม 2554 09 กุมภาพันธ์ 2554
09 มีนาคม 2554 25 พฤษภาคม 2554 08 มิถุนายน 2554 13 กรกฎาคม 2554
27 กรกฎาคม 2554 10 สิงหาคม 2554 28 กันยายน 2554 12 พฤศจิกายน 2554
23 พฤศจิกายน 2554 14 ธันวาคม 2554 25 มกราคม 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555
18 เมษายน 2555 23 พฤษภาคม 2555 13 มิถุนายน 2555 27 มิถุนายน 2555
11 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2555 08 สิงหาคม 2555 22 สิงหาคม 2555
26 กันยายน 2555 10 ตุลาคม 2555 24 ตุลาคม 2555 14 พฤศจิกายน 2555
12 ธันวาคม 2555 26 ธันวาคม 2555 23 มกราคม 2556 13 กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556 27 มีนาคม 2556 22 พฤษภาคม 2556 26 มิถุนายน 2556
10 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2556 14 สิงหาคม 2556 28 สิงหาคม 2556
11 กันยายน 2556 25 กันยายน 2556 09 ตุลาคม 2556 13 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556 11 ธันวาคม 2556 25 ธันวาคม 2556  
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.