รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนานครนายก
ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       
24 พฤษภาคม 2549 14 มิถุนายน 2549
26 กรกฎาคม 2549 09 สิงหาคม 2549 13 กันยายน 2549 11 ตุลาคม 2549
25 ตุลาคม 2549 08 พฤศจิกายน 2549 22 พฤศจิกายน 2549 13 ธันวาคม 2549
27 ธันวาคม 2549 10 มกราคม 2550 24 มกราคม 2550 14 กุมภาพันธ์ 2550
28 กุมภาพันธ์ 2550 14 มีนาคม 2550 28 มีนาคม 2550 11 เมษายน 2550
25 เมษายน 2550 09 พฤษภาคม 2550 23 พฤษภาคม 2550 13 มิถุนายน 2550
27 มิถุนายน 2550 11 กรกฎาคม 2550 25 กรกฎาคม 2550 08 สิงหาคม 2550
22 สิงหาคม 2550 12 กันยายน 2550 26 กันยายน 2550 10 ตุลาคม 2550
14 พฤศจิกายน 2550 28 พฤศจิกายน 2550 12 ธันวาคม 2550 26 ธันวาคม 2550
23 มกราคม 2551 13 กุมภาพันธ์ 2551 12 มีนาคม 2551 26 มีนาคม 2551
23 เมษายน 2551 14 พฤษภาคม 2551 28 พฤษภาคม 2551 11 มิถุนายน 2551
25 มิถุนายน 2551 09 กรกฎาคม 2551 13 สิงหาคม 2551 27 สิงหาคม 2551
24 กันยายน 2551 08 ตุลาคม 2551 22 ตุลาคม 2551 12 พฤศจิกายน 2551
14 มกราคม 2552 25 กุมภาพันธ์ 2552 11 มีนาคม 2552 22 เมษายน 2552
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.