รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนานครสวรรค์
ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       
03 พฤษภาคม 2549 17 พฤษภาคม 2549
05 กรกฎาคม 2549 19 กรกฎาคม 2549 16 สิงหาคม 2549 06 กันยายน 2549
01 พฤศจิกายน 2549 06 ธันวาคม 2549 20 ธันวาคม 2549 03 มกราคม 2550
17 มกราคม 2550 07 กุมภาพันธ์ 2550 21 กุมภาพันธ์ 2550 07 มีนาคม 2550
21 มีนาคม 2550 04 เมษายน 2550 18 เมษายน 2550 02 พฤษภาคม 2550
16 พฤษภาคม 2550 06 มิถุนายน 2550 20 มิถุนายน 2550 04 กรกฎาคม 2550
15 สิงหาคม 2550 19 กันยายน 2550 07 พฤศจิกายน 2550 21 พฤศจิกายน 2550
19 ธันวาคม 2550 20 กุมภาพันธ์ 2551 05 มีนาคม 2551 19 มีนาคม 2551
04 มิถุนายน 2551      
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.