รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนานครศรีธรรมราช 
ออกอากาศทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       

25 สิงหาคม 2549

22 กันยายน 2549 13 ตุลาคม 2549 27 ตุลาคม 2549
24 พฤศจิกายน 2549 08 ธันวาคม 2549 22 ธันวาคม 2549
12 มกราคม 2550 26 มกราคม 2550 09 กุมภาพันธ์ 2550 23 กุมภาพันธ์ 2550
09 มีนาคม 2550 23 มีนาคม 2550 27 เมษายน 2550 11 พฤษภาคม 2550
25 พฤษภาคม 2550 08 มิถุนายน 2550 22 มิถุนายน 2550 13 กรกฎาคม 2550
27 กรกฎาคม 2550 10 สิงหาคม 2550 14 กันยายน 2550 28 กันยายน 2550
12 ตุลาคม 2550 26 ตุลาคม 2550 09 พฤศจิกายน 2550 23 พฤศจิกายน 2550
14 ธันวาคม 2550 28 ธันวาคม 2550 11 มกราคม 2551 25 มกราคม 2551
08 กุมภาพันธ์ 2551 22 กุมภาพันธ์ 2551 14 มีนาคม 2551 11 กรกฎาคม 2551
25 กรกฎาคม 2551 08 สิงหาคม 2551    

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.