รายการธรรมชาติกับชีวิต
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-08.40 น.
       
02 กุมภาพันธ์ 2554 09 กุมภาพันธ์ 2554 16 กุมภาพันธ์ 2554 02 มีนาคม 2554
09 มีนาคม 2554 17 มีนาคม 2554 23 มีนาคม 2554 30 มีนาคม 2554
20 เมษายน 2554 04 พฤษภาคม 2554 18 พฤษภาคม 2554 25 พฤษภาคม 2554
01 มิถุนายน 2554 08 มิถุนายน 2554 15 มิถุนายน 2554 29 มิถุนายน 2554
06 กรกฎาคม 2554 13 กรกฎาคม 2554 20 กรกฎาคม 2554 27 กรกฎาคม 2554
03 สิงหาคม 2554 10 สิงหาคม 2554 17 สิงหาคม 2554 31 สิงหาคม 2554
07 กันยายน 2554 21 กันยายน 2554 28 กันยายน 2554 05 ตุลาคม 2554
12 ตุลาคม 2554 15 พฤศจิกายน 2554 23 พฤศจิกายน 2554 30 พฤศจิกายน 2554
07 ธันวาคม 2554 14 ธันวาคม 2554 21 ธันวาคม 2554 04 มกราคม 2555
11 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555 24 มกราคม 2555 01 กุมภาพันธ์ 2555
08 กุมภาพันธ์ 2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555 29 กุมภาพันธ์ 2555
14 มีนาคม 2555 21 มีนาคม 2555 28 มีนาคม 2555 04 เมษายน 2555
18 เมษายน 2555 02 พฤษภาคม 2555 16 พฤษภาคม 2555 23 พฤษภาคม 2555
30 พฤษภาคม 2555 06 มิถุนายน 2555 13 มิถุนายน 2555 20 มิถุนายน 2555
29 มิถุนายน 2555 04 กรกฎาคม 2555 11 กรกฎาคม 2555 18 กรกฎาคม 2555
25 กรกฎาคม 2555 01 สิงหาคม 2555 08 สิงหาคม 2555 22 สิงหาคม 2555
03 ตุลาคม 2555 10 ตุลาคม 2555 17 ตุลาคม 2555 24 ตุลาคม 2555
31 ตุลาคม 2555 07 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555 28 พฤศจิกายน 2555
12 ธันวาคม 2555 19 ธันวาคม 2555 26 ธันวาคม 2555 09 มกราคม 2556
16 มกราคม 2556 23 มกราคม 2556 30 มกราคม 2556 13 กุมภาพันธ์ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2556 27 กุมภาพันธ์ 2556 13 มีนาคม 2556 21 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2556 22 พฤษภาคม 2556 05 มิถุนายน 2556 19 มิถุนายน 2556
26 มิถุนายน 2556 03 กรกฎาคม 2556 10 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556
31 กรกฎาคม 2556 14 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2556 28 สิงหาคม 2556
04 กันยายน 2556 11 กันยายน 2556 18 กันยายน 2556 25 กันยายน 2556
02 ตุลาคม 2556 09 ตุลาคม 2556 16 ตุลาคม 2556 30 ตุลาคม 2556
06 พฤศจิกายน 2556 13 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556 27 พฤศจิกายน 2556
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.