รายการพบมสธ. และ คุยข่าว สทว.
ออกอากาศทุกวันจันทร์ และ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
       
01 พฤษภาคม 2549 08 พฤษภาคม 2549 15 พฤษภาคม 2549 22 พฤษภาคม 2549
29 พฤษภาคม 2549 05 มิถุนายน 2549 19 มิถุนายน 2549 26 มิถุนายน 2549
03 กรกฎาคม 2549 17 กรกฎาคม 2549 24 กรกฎาคม 2549 31 กรกฎาคม 2549
07 สิงหาคม 2549 21 สิงหาคม 2549 28 สิงหาคม 2549 04 กันยายน 2549
18 กันยายน 2549 25 กันยายน 2549 02 ตุลาคม 2549 16 ตุลาคม 2549
30 ตุลาคม 2549 06 พฤศจิกายน 2549 20 พฤศจิกายน 2549 27 พฤศจิกายน 2549
04 ธันวาคม 2549 18 ธันวาคม 2549 25 ธันวาคม 2549 08 มกราคม 2550
15 มกราคม 2550 12 กุมภาพันธ์ 2550 26 กุมภาพันธ์ 2550 12 มีนาคม 2550
26 มีนาคม 2550 09 เมษายน 2550 23 เมษายน 2550 14 พฤษภาคม 2550
21 พฤษภาคม 2550 28 พฤษภาคม 2550 04 มิถุนายน 2550 11 มิถุนายน 2550
18 มิถุนายน 2550 02 กรกฎาคม 2550 09 กรกฎาคม 2550 27 สิงหาคม 2550
10 กันยายน 2550 12 พฤศจิกายน 2550 26 พฤศจิกายน 2550 17 ธันวาคม 2550
14 มกราคม 2551 28 มกราคม 2551 25 กุมภาพันธ์ 2551 28 เมษายน 2551
12 พฤษภาคม 2551 26 พฤษภาคม 2551 09 มิถุนายน 2551 13 กรกฎาคม 2552
09 พฤศจิกายน 2552 23 พฤศจิกายน 2552 22 กุมภาพันธ์ 2553 08 มีนาคม 2553
10 พฤษภาคม 2553 14 มิถุนายน 2553 13 กันยายน 2553 11 ตุลาคม 2553
14 กุมภาพันธ์ 2554 13 มิถุนายน 2554 08 สิงหาคม 2554 23 มกราคม 2555
13 กุมภาพันธ์ 2555 26 มีนาคม 2555 14 พฤษภาคม 2555 28 พฤษภาคม 2555
11 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 24 กันยายน 2555 26 พฤศจิกายน 2555
24 ธันวาคม 2555 14 มกราคม 2556 28 มกราคม 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556
24 มิถุนายน 2556 23 กันยายน 2556 25 พฤศจิกายน 2556  
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.