รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนาเพชรบุรี
ออกอากาศทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       
06 มิถุนายน 2549 04 กรกฎาคม 2549
15 สิงหาคม 2549 19 กันยายน 2549 03 ตุลาคม 2549 17 ตุลาคม 2549
07 พฤศจิกายน 2549 21 พฤศจิกายน 2549 19 ธันวาคม 2549 06 กุมภาพันธ์ 2550
20 กุมภาพันธ์ 2550 03 เมษายน 2550 01 พฤษภาคม 2550 15 พฤษภาคม 2550
05 มิถุนายน 2550 19 มิถุนายน 2550 03 กรกฎาคม 2550 17 กรกฎาคม 2550
21 สิงหาคม 2550 04 กันยายน 2550 02 ตุลาคม 2550 16 ตุลาคม 2550
06 พฤศจิกายน 2550 20 พฤศจิกายน 2550 04 ธันวาคม 2550 18 ธันวาคม 2550
19 กุมภาพันธ์ 2551 18 มีนาคม 2551 01 เมษายน 2551 20 พฤษภาคม 2551
03 มิถุนายน 2551 17 มิถุนายน 2551 08 กรกฎาคม 2551 15 กรกฎาคม 2551
05 สิงหาคม 2551 19 สิงหาคม 2551 16 กันยายน 2551 21 ตุลาคม 2551
17 พฤศจิกายน 2551 06 มกราคม 2552 03 กุมภาพันธ์ 2552 07 เมษายน 2552
21 เมษายน 2552 19 พฤษภาคม 2552 16 มิถุนายน 2552 21 กรกฎาคม 2552
16 มีนาคม 2553 18 พฤษภาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553 17 สิงหาคม 2553
21 กันยายน 2553 19 ตุลาคม 2553 16 พฤศจิกายน 2553  
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.