เที่ยวกับอาจารย์ธรณ์
ออกอากาศทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 14.00-15.00 น.
       
05 พฤษภาคม 2549 19 พฤษภาคม 2549
16 มิถุนายน 2549 07 กรกฎาคม 2549 21 กรกฎาคม 2549 04 สิงหาคม 2549
18 สิงหาคม 2549 01 กันยายน 2549 15 กันยายน 2549 06 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549 03 พฤศจิกายน 2549 17 พฤศจิกายน 2549 01 ธันวาคม 2549
15 ธันวาคม 2549 29 ธันวาคม 2549 05 มกราคม 2550 19 มกราคม 2550
02 กุมภาพันธ์ 2550 16 กุมภาพันธ์ 2550 02 มีนาคม 2550 16 มีนาคม 2550
30 มีนาคม 2550 20 เมษายน 2550 04 พฤษภาคม 2550 01 มิถุนายน 2550
15 มิถุนายน 2550 29 มิถุนายน 2550 06 กรกฎาคม 2550 20 กรกฎาคม 2550
03 สิงหาคม 2550 17 สิงหาคม 2550 31 สิงหาคม 2550 07 กันยายน 2550
05 ตุลาคม 2550 19 ตุลาคม 2550 02 พฤศจิกายน 2550 16 พฤศจิกายน 2550
30 พฤศจิกายน 2550 07 ธันวาคม 2550 18 มกราคม 2551 29 กุมภาพันธ์ 2551
21 มีนาคม 2551 16 พฤษภาคม 2551 30 พฤษภาคม 2551 20 มิถุนายน 2551
19 กันยายน 2551      
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.