รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนาสุโขทัย
ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.