รายการคุยกับคุณครู.....ศึกษาศาสตร์
ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
       
03 พฤษภาคม 2549 07 มิถุนายน 2549
30 สิงหาคม 2549 06 กันยายน 2549 04 ตุลาคม 2549 18 ตุลาคม 2549
01 พฤศจิกายน 2549 15 พฤศจิกายน 2549 16 พฤษภาคม 2550 06 มิถุนายน 2550
20 มิถุนายน 2550 01 สิงหาคม 2550 15 สิงหาคม 2550 05 กันยายน 2550
03 ตุลาคม 2550 17 ตุลาคม 2550 21 พฤศจิกายน 2550 06 ธันวาคม 2550
19 ธันวาคม 2550 02 มกราคม 2551 16 มกราคม 2551 06 กุมภาพันธ์ 2551
20 กุมภาพันธ์ 2551 05 มีนาคม 2551 19 มีนาคม 2551 02 เมษายน 2551
07 พฤษภาคม 2551 21 พฤษภาคม 2551 04 มิถุนายน 2551 18 มิถุนายน 2551
02 กรกฎาคม 2551 16 กรกฎาคม 2551 17 กันยายน 2551 01 ตุลาคม 2551
15 ตุลาคม 2551 19 พฤศจิกายน 2551 07 มกราคม 2552 18 กุมภาพันธ์ 2552
04 มีนาคม 2552 01 เมษายน 2552 06 พฤษภาคม 2552 20 พฤษภาคม 2552
03 มิถุนายน 2552 15 กรกฎาคม 2552 05 สิงหาคม 2552 19 สิงหาคม 2552
02 กันยายน 2552 16 กันยายน 2552 07 ตุลาคม 2552 04 พฤศจิกายน 2552
18 พฤศจิกายน 2552 02 ธันวาคม 2552 16 ธันวาคม 2552 06 มกราคม 2553
20 มกราคม 2553 17 กุมภาพันธ์ 2553 03 มีนาคม 2553 17 มีนาคม 2553
21 เมษายน 2553 02 มิถุนายน 2553 16 มิถุนายน 2553 21 กรกฎาคม 2553
04 สิงหาคม 2553 01 กันยายน 2553 15 กันยายน 2553 06 ตุลาคม 2553
20 ตุลาคม 2553 03 พฤศจิกายน 2553 17 พฤศจิกายน 2553 05 มกราคม 2554
19 มกราคม 2554 02 กุมภาพันธ์ 2554 16 กุมภาพันธ์ 2554 02 มีนาคม 2554
16 มีนาคม 2554 20 เมษายน 2554 04 พฤษภาคม 2554 18 พฤษภาคม 2554
01 มิถุนายน 2554 15 มิถุนายน 2554 06 กรกฎาคม 2554 20 กรกฎาคม 2554
03 สิงหาคม 2554 17 สิงหาคม 2554 07 กันยายน 2554 21 กันยายน 2554
05 ตุลาคม 2554 16 พฤศจิกายน 2554 07 ธันวาคม 2554 21 ธันวาคม 2554
04 มกราคม 2555 11 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555 01 กุมภาพันธ์ 2555
15 กุมภาพันธ์ 2555 21 มีนาคม 2555 04 เมษายน 2555 02 พฤษภาคม 2555
16 พฤษภาคม 2555 06 มิถุนายน 2555 04 กรกฎาคม 2555 19 กันยายน 2555
03 ตุลาคม 2555 17 ตุลาคม 2555 07 พฤศจิกายน 2555 19 ธันวาคม 2555
16 มกราคม 2556 06 มีนาคม 2556 20 มีนาคม 2556 05 มิถุนายน 2556
19 มิถุนายน 2556 03 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 04 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556 02 ตุลาคม 2556 16 ตุลาคม 2556 06 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556 04 ธันวาคม 2556 18 ธันวาคม 2556  
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.