รายการเพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัญ
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.00-15.00 น.
       
    14 มกราคม 2551 21 มกราคม 2551
28 มกราคม 2551 04 กุมภาพันธ์ 2551 11 กุมภาพันธ์ 2551 18 กุมภาพันธ์ 2551
25 กุมภาพันธ์ 2551 03 มีนาคม 2551 17 มีนาคม 2551 24 มีนาคม 2551
31 มีนาคม 2551 21 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 12 พฤษภาคม 2551
26 พฤษภาคม 2551 02 มิถุนายน 2551 09 มิถุนายน 2551 16 มิถุนายน 2551
30 มิถุนายน 2551 07 กรกฎาคม 2551 14 กรกฎาคม 2551 21 กรกฎาคม 2551
28 กรกฎาคม 2551 04 สิงหาคม 2551 11 สิงหาคม 2551 18 สิงหาคม 2551
01 กันยายน 2551 08 กันยายน 2551 15 กันยายน 2551 22 กันยายน 2551
29 กันยายน 2551 06 ตุลาคม 2551 20 ตุลาคม 2551 27 ตุลาคม 2551
10 พฤศจิกายน 2551 17 พฤศจิกายน 2551 08 ธันวาคม 2551 15 ธันวาคม 2551
22 ธันวาคม 2551 29 ธันวาคม 2551 05 มกราคม 2552 12 มกราคม 2552
02 กุมภาพันธ์ 2552 16 กุมภาพันธ์ 2552 23 กุมภาพันธ์ 2552 02 มีนาคม 2552
09 มีนาคม 2552 23 มีนาคม 2552 20 เมษายน 2552 04 พฤษภาคม 2552
18 พฤษภาคม 2552 25 พฤษภาคม 2552 01 มิถุนายน 2552

22 มิถุนายน 2552

13 กรกฎาคม 2552 20 กรกฎาคม 2552 03 สิงหาคม 2552 10 สิงหาคม 2552
17 สิงหาคม 2552 24 สิงหาคม 2552 31 สิงหาคม 2552 07 กันยายน 2552
14 กันยายน 2552 14 กันยายน 2552 05 ตุลาคม 2552 19 ตุลาคม 2552
02 พฤศจิกายน 2552 09 พฤศจิกายน 2552 16 พฤศจิกายน 2552 23 พฤศจิกายน 2552
30 พฤศจิกายน 2552 12 ธันวาคม 2552 21 ธันวาคม 2552 28 ธันวาคม 2552
04 มกราคม 2553 11 มกราคม 2553 18 มกราคม 2553 25 มกราคม 2553
01 กุมภาพันธ์ 2553 08 กุมภาพันธ์ 2553 15 กุมภาพันธ์ 2553 22 กุมภาพันธ์ 2553
08 มีนาคม 2553 22 มีนาคม 2553 29 มีนาคม 2553 05 เมษายน 2553
12 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 10 พฤษภาคม 2553
17 พฤษภาคม 2553 24 พฤษภาคม 2553 31 พฤษภาคม 2553 07 มิถุนายน 2553
14 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 05 กรกฎาคม 2553 12 กรกฎาคม 2553
19 กรกฎาคม 2553 02 สิงหาคม 2553 09 สิงหาคม 2553 16 สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553 06 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 20 กันยายน 2553
27 กันยายน 2553 04 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 18 ตุลาคม 2553
01 พฤศจิกายน 2553 08 พฤศจิกายน 2553 15 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553
29 พฤศจิกายน 2553 10 มกราคม 2554 24 มกราคม 2554 31 มกราคม 2554
07 กุมภาพันธ์ 2554 14 กุมภาพันธ์ 2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 07 มีนาคม 2554
14 มีนาคม 2554 28 มีนาคม 2554 04 เมษายน 2554 18 เมษายน 2554
25 เมษายน 2554 02 พฤษภาคม 2554 09 พฤษภาคม 2554 23 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554 06 มิถุนายน 2554 13 มิถุนายน 2554 27 มิถุนายน 2554
04 กรกฎาคม 2554 11 กรกฎาคม 2554 25 กรกฎาคม 2554 01 สิงหาคม 2554
08 สิงหาคม 2554 15 สิงหาคม 2554 22 สิงหาคม 2554 29 สิงหาคม 2554
05 กันยายน 2554 19 กันยายน 2554 26 กันยายน 2554 03 ตุลาคม 2554
10 ตุลาคม 2554 07 พฤศจิกายน 2554 14 พฤศจิกายน 2554 21 พฤศจิกายน 2554
28 พฤศจิกายน 2554 26 ธันวาคม 2554 09 มกราคม 2555 23 มกราคม 2555
30 มกราคม 2555 06 กุมภาพันธ์ 2555 13 กุมภาพันธ์ 2555 20 กุมภาพันธ์ 2555
05 มีนาคม 2555 12 มีนาคม 2555 19 มีนาคม 2555 26 มีนาคม 2555
02 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555 14 พฤษภาคม 2555
21 พฤษภาคม 2555 28 พฤษภาคม 2555 11 มิถุนายน 2555 18 มิถุนายน 2555
25 มิถุนายน 2555 02 กรกฎาคม 2555 09 กรกฎาคม 2555 16 กรกฎาคม 2555
23 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2555 06 สิงหาคม 2555 20 สิงหาคม 2555
27 สิงหาคม 2555 03 กันยายน 2555 10 กันยายน 2555 17 กันยายน 2555
24 กันยายน 2555 01 ตุลาคม 2555 08 ตุลาคม 2555 15 ตุลาคม 2555
22 ตุลาคม 2555 29 ตุลาคม 2555 05 พฤศจิกายน 2555 12 พฤศจิกายน 2555
19 พฤศจิกายน 2555 26 พฤศจิกายน 2555 03 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2555
24 ธันวาคม 2555 07 มกราคม 2556 14 มกราคม 2556

21 มกราคม 2556

28 มกราคม 2556 04 กุมภาพันธ์ 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 18 กุมภาพันธ์ 2556
04 มีนาคม 2556 11 มีนาคม 2556 18 มีนาคม 2556

25 มีนาคม 2556

20 พฤษภาคม 2556 03 มิถุนายน 2556 10 มิถุนายน 2556 17 มิถุนายน 2556
24 มิถุนายน 2556 01 กรกฎาคม 2556 08 กรกฎาคม 2556

15 กรกฎาคม 2556

29 กรกฎาคม 2556 05 สิงหาคม 2556 19 สิงหาคม 2556 26 สิงหาคม 2556
02 กันยายน 2556 09 กันยายน 2556 16 กันยายน 2556

23 กันยายน 2556

30 กันยายน 2556 07 ตุลาคม 2556 14 ตุลาคม 2556 21 ตุลาคม 2556
28 ตุลาคม 2556 04 พฤศจิกายน 2556 11 พฤศจิกายน 2556

18 พฤศจิกายน 2556

25 พฤศจิกายน 2556 02 ธันวาคม 2556 16 ธันวาคม 2556 23 ธันวาคม 2556
       

 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.