รายการเที่ยวไปกินไป
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น.
       
02 กรกฎาคม 2553 09 กรกฎาคม 2553 16 กรกฎาคม 2553 23 กรกฎาคม 2553
30 กรกฎาคม 2553 06 สิงหาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553
03 กันยายน 2553 10 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 24 กันยายน 2553
01 ตุลาคม 2553 08 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553
05 พฤศจิกายน 2553 12 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 07 มกราคม 2554
14 มกราคม 2554 21 มกราคม 2554 28 มกราคม 2554 04 กุมภาพันธ์ 2554
11 กุมภาพันธ์ 2554 04 มีนาคม 2554 11 มีนาคม 2554 25 มีนาคม 2554
08 เมษายน 2554 22 เมษายน 2554 06 พฤษภาคม 2554 20 พฤษภาคม 2554
27 พฤษภาคม 2554 03 มิถุนายน 2554 10 มิถุนายน 2554 17 มิถุนายน 2554
01 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554 29 กรกฎาคม 2554 05 สิงหาคม 2554
19 สิงหาคม 2554 26 สิงหาคม 2554 02 กันยายน 2554 09 กันยายน 2554
16 กันยายน 2554 23 กันยายน 2554 30 กันยายน 2554 07 ตุลาคม 2554
04 พฤศจิกายน 2554 18 พฤศจิกายน 2554 25 พฤศจิกายน 2554 02 ธันวาคม 2554
09 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 23 ธันวาคม 2554 06 มกราคม 2555
13 มกราคม 2555 20 มกราคม 2555 27 มกราคม 2555 03 กุมภาพันธ์ 2555
10 กุมภาพันธ์ 2555 17 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 02 มีนาคม 2555
16 มีนาคม 2555 20 เมษายน 2555 27 เมษายน 2555 04 พฤษภาคม 2555
11 พฤษภาคม 2555 18 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555 01 มิถุนายน 2555
15 มิถุนายน 2555 22 มิถุนายน 2555 29 มิถุนายน 2555 06 กรกฎาคม 2555
20 กรกฎาคม 2555 27 กรกฎาคม 2555 10 สิงหาคม 2555 17 สิงหาคม 2555
24 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555 21 กันยายน 2555
28 กันยายน 2555 05 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555 26 ตุลาคม 2555
02 พฤศจิกายน 2555 09 พฤศจิกายน 2555 16 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2555
30 พฤศจิกายน 2555 07 ธันวาคม 2555 14 ธันวาคม 2555 21 ธันวาคม 2555
04 มกราคม 2556 11 มกราคม 2556 18 มกราคม 2556 25 มกราคม 2556
01 กุมภาพันธ์ 2556 08 กุมภาพันธ์ 2556 15 กุมภาพันธ์ 2556 15 มีนาคม 2556
22 มีนาคม 2556 31 พฤษภาคม 2556 07 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 12 กรกฎาคม 2556 19 กรกฎาคม 2556
26 กรกฎาคม 2556 02 สิงหาคม 2556 09 สิงหาคม 2556 16 สิงหาคม 2556
23 สิงหาคม 2556 30 สิงหาคม 2556 06 กันยายน 2556 13 กันยายน 2556
20 กันยายน 2556 04 ตุลาคม 2556 11 ตุลาคม 2556 18 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2556 01 พฤศจิกายน 2556 08 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556
22 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556    
       
       

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.