รายการสารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนาอุดรธานี
ออกอากาศทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 09.00-10.00 น.
       
23 พฤษภาคม 2549 13 มิถุนายน 2549 25 กรกฎาคม 2549 08 สิงหาคม 2549
22 สิงหาคม 2549 12 กันยายน 2549 27 กันยายน 2549 10 ตุลาคม 2549
24 ตุลาคม 2549 28 พฤศจิกายน 2549 12 ธันวาคม 2549 26 ธันวาคม 2549
09 มกราคม 2550 23 มกราคม 2550 13 กุมภาพันธ์ 2550 27 กุมภาพันธ์ 2550
13 มีนาคม 2550 27 มีนาคม 2550 10 เมษายน 2550 24  เมษายน 2550
08 พฤษภาคม 2550 22 พฤษภาคม 2550 12 มิถุนายน 2550 26 มิถุนายน 2550
10 กรกฎาคม 2550 24 กรกฎาคม 2550 14 สิงหาคม 2550 28 สิงหาคม 2550
11 กันยายน 2550 25 กันยายน 2550 09 ตุลาคม 2550 13 พฤศจิกายน 2550
27 พฤศจิกายน 2550 25 ธันวาคม 2550 22 มกราคม 2551 12 กุมภาพันธ์ 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551 11 มีนาคม 2551 25 มีนาคม 2551 08 เมษายน 2551
13 พฤษภาคม 2551 27 พฤษภาคม 2551 10 มิถุนายน 2551 22 กรกฎาคม 2551
26 สิงหาคม 2551 23 กันยายน 2551 28 ตุลาคม 2551 23 ธันวาคม 2551
13 มกราคม 2552 24 กุมภาพันธ์ 2552 10 มีนาคม 2552 24 มีนาคม 2552
23 มิถุนายน 2552 14 กรกฎาคม 2552 13 กรกฎาคม 2553 28 สิงหาคม 2553
14 กันยายน 2553 26 ตุลาคม 2553 09 พฤศจิกายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553
     

 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.