รายการเวหาน่าสนุก
ออกอากาศทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 14.00-15.00 น.
       

27 มีนาคม 2549

03 เมษายน 2549 10 เมษายน 2549 17 เมษายน 2549

24 เมษายน 2549

08 พฤษภาคม 2549 15 พฤษภาคม 2549 22 พฤษภาคม 2549
29 พฤษภาคม 2549 05 มิถุนายน 2549 19 มิถุนายน 2549 26 มิถุนายน 2549
03 กรกฎาคม 2549 17 กรกฎาคม 2549 24 กรกฎาคม 2549 31 กรกฎาคม 2549
07 สิงหาคม 2549 21 สิงหาคม 2549 28 สิงหาคม 2549 04 กันยายน 2549
18 กันยายน 2549 02 ตุลาคม 2549 16 ตุลาคม 2549 30 ตุลาคม 2549
06 พฤศจิกายน 2549 20 พฤศจิกายน 2549 27 พฤศจิกายน 2549 04 ธันวาคม 2549
18 ธันวาคม 2549 25 ธันวาคม 2549 08 มกราคม 2550 15 มกราคม 2550
22 มกราคม 2550 29 มกราคม 2550 05 กุมภาพันธ์ 2550 12 กุมภาพันธ์ 2550
26 กุมภาพันธ์ 2550 12 มีนาคม 2550 19 มีนาคม 2550 26 มีนาคม 2550
02 เมษายน 2550 09 เมษายน 2550 23 เมษายน 2550 30 เมษายน 2550
14 พฤษภาคม 2550 21 พฤษภาคม 2550 28 พฤษภาคม 2550 04 มิถุนายน 2550
11 มิถุนายน 2550 18 มิถุนายน 2550 02 กรกฎาคม 2550 09 กรกฎาคม 2550
16 กรกฎาคม 2550 23 กรกฎาคม 2550 06 สิงหาคม 2550 27 สิงหาคม 2550
03 กันยายน 2550 10 กันยายน 2550 17 กันยายน 2550 01 ตุลาคม 2550
08 ตุลาคม 2550 15 ตุลาคม 2550 05 พฤศจิกายน 2550 12 พฤศจิกายน 2550
19 พฤศจิกายน 2550 26 พฤศจิกายน 2550 03 ธันวาคม 2550 17 ธันวาคม 2550
08 กุมภาพันธ์ 2551 14 มีนาคม 2551 28 มีนาคม 2551 11 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551 23 พฤษภาคม 2551 13 มิถุนายน 2551 27 มิถุนายน 2551
11 กรกฎาคม 2551 25 กรกฎาคม 2551 08 สิงหาคม 2551 15 สิงหาคม 2551
26 กันยายน 2551 10 ตุลาคม 2551 24 ตุลาคม 2551 14 พฤศจิกายน 2551
12 ธันวาคม 2551 09 มกราคม 2552 27 กุมภาพันธ์ 2552 12 มีนาคม 2552
24 เมษายน 2552 22 พฤษภาคม 2552 31 กรกฎาคม 2552 21 สิงหาคม 2552
18 กันยายน 2552 16 ตุลาคม 2552 30 ตุลาคม 2552 20 พฤศจิกายน 2552
18 ธันวาคม 2552 29 มกราคม 2553 19 กุมภาพันธ์ 2553 19 มีนาคม 2553
18 มิถุนายน 2553 16 กรกฎาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 03 กันยายน 2553
17 กันยายน 2553 01 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 05 พฤศจิกายน 2553
19 พฤศจิกายน 2553 07 มกราคม 2554 21 มกราคม 2554 04 กุมภาพันธ์ 2554
04 มีนาคม 2554 06 พฤษภาคม 2554 20 พฤษภาคม 2554 03 มิถุนายน 2554
17 มิถุนายน 2554 01 กรกฎาคม 2554 29 กรกฎาคม 2554 05 สิงหาคม 2554
19 สิงหาคม 2554 02 กันยายน 2554 16 กันยายน 2554 30 กันยายน 2554
07 พฤศจิกายน 2554 02 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 06 มกราคม 2555
20 มกราคม 2555 03 กุมภาพันธ์ 2555 17 กุมภาพันธ์ 2555 02 มีนาคม 2555
04 พฤษภาคม 2555 18 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555 15 มิถุนายน 2555
06 กรกฎาคม 2555 27 กรกฎาคม 2555 17 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555
21 กันยายน 2555 12 ตุลาคม 2555 09 พฤศจิกายน 2555 16 พฤศจิกายน 2555
23 พฤศจิกายน 2555 30 พฤศจิกายน 2555 14 ธันวาคม 2555

21 ธันวาคม 2555

11 มกราคม 2556 25 มกราคม 2556 08 กุมภาพันธ์ 2556 15 มีนาคม 2556
29 มีนาคม 2556 17 พฤษภาคม 2556 07 มิถุนายน 2556

21 มิถุนายน 2556

19 กรกฎาคม 2556 02 สิงหาคม 2556 16 สิงหาคม 2556 06 กันยายน 2556
20 กันยายน 2556 04 ตุลาคม 2556 18 ตุลาคม 2556 01 พฤศจิกายน 2556
08 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556 22 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556
06 ธันวาคม 2556 13 ธันวาคม 2556 20 ธันวาคม 2556  
     

 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.