รายการแนะแนวการศึกษา

   
พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยการศึกษาทางไกล    56k      256k
การศึกษาต่อใน มสธ.    56k      256k
มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความสุข    56k      256k
ทุนการศึกษา    56k      256k
บริการแนะแนวการศึกษา    56k      256k
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2549    56k      256k
สู่ความสำเร็จของชีวิต    56k      256k
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง    56k      256k
เตรียมสอบอย่างไรไม่ให้เครียด    56k      256k
งานที่เลือกได้    56k      256k
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนด้วยกิจกรรมนักศึกษา    56k      256k
ทุกเรื่อง....ประโยชน์สำหรับนักศึกษา มสธ.    56k      256k
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.