การสอนเสริมทางไกล
     
"ประกอบชุดวิชา ผ่าน Website"

 

สอนเสริมชุดวิชา 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 วันที่ 30-31 มีนาคม 2556

256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3

ประกอบชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 วันที่ 28 สิงหาคม 2553
 วันที่ 09 ตุลาคม 2553

เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6

ประกอบชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม
 วันที่ 01 มีนาคม 2555
 วันที่ 15 มีนาคม 2555
 วันที่ 29 มีนาคม 2555
 วันที่ 12 เมษายน 2555
 วันที่ 26 เมษายน 2555
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
สารพันวิชาการกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8 ดาวน์โหลด ตอนที่ 9
 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10 ดาวน์โหลด ตอนที่ 11 ดาวน์โหลด ตอนที่ 12 ดาวน์โหลด ตอนที่ 13 ดาวน์โหลด ตอนที่ 14 ดาวน์โหลด ตอนที่ 15 ดาวน์โหลด ตอนที่ 16 ดาวน์โหลด ตอนที่ 17 ดาวน์โหลด ตอนที่ 18 ดาวน์โหลด ตอนที่ 19 ดาวน์โหลด ตอนที่ 20 ดาวน์โหลด ตอนที่ 21 ดาวน์โหลด ตอนที่ 22
ดาวน์โหลด ตอนที่ 23 ดาวน์โหลด ตอนที่ 24
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
 เสริมประสบการผู้นำชุมชน เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7 ดาวน์โหลด ตอนที่ 8
ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
   
   
 วิธี Download ไฟล์ ให้คลิ้กเม้าส์ขวาที่ไอคอน  แล้วก็ Save Target As
ยังมีอีกครับ ยังมีต่อ

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.