การสอนเสริมทางไกล
     
"ประกอบชุดวิชา ผ่าน Website"

 
 ประกอบชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7
ดาวน์โหลด ตอนที่ 8 ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
 ประกอบชุดวิชา การเมืองและการปกครองสำหรับชุมชน
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7
ดาวน์โหลด ตอนที่ 8 ดาวน์โหลด ตอนที่ 9 ดาวน์โหลด ตอนที่ 10
 ประกอบชุดวิชา การบริหารจัดการชุมชน
เล่น 256k ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด ตอนที่ 4 ดาวน์โหลด ตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ตอนที่ 6 ดาวน์โหลด ตอนที่ 7
ดาวน์โหลด ตอนที่ 8ดาวน์โหลด ตอนที่ 9ดาวน์โหลด ตอนที่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 STOU Webcasting.
Devision of The Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University.
This Website have the Best View by Internet Explorer (ie) version 6 or higher with 1024*768 in Full-Screen Mode.